Темата за новия регламент за защита на личните данни – GDPR, e една от най-горещите за бизнеса и гражданите през последните месеци. Причината за това е,

че не само се установява единна регулация за съхранение и обработка на данните на всички физически лица, граждани на Европейския съюз, а и всеки един бизнес, който работи с лични данни е необходимо да предприеме конкретни действия, за да е съвместим с GDPR.

От 25 май 2018 година действието на регламента ще бъде абсолютен факт.

Нашата позиция, като фирма е следната: Сигурността и защитата на всички клиентски данни, не само лични, винаги са били приоритет №1 за нас. Като отговорна компания следваме всички законови изисквания и нормативи. Към днешна дата следваме стриктно и настоящата регулация за защита на личните данни, установена в България.
С увереност можем да заявим, че всички процедури по събиране, съхраняване и обработка на вашите лични данни са законосъобразни и съответстват напълно на условията на новия европейски регламент.

С настоящия материал ще запознаем Вас нашите клиенти какви мерки предприехме и предприемаме, за да отговорим на изискванията според GDPR.

Преди това, нека направим кратък обзор на най-често задаваните въпроси във връзка с новата регулация.

Какво е GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) е европейски регламент, чиято подготовка започна 4 години преди официалното му приемане през 2016 година. Целите на регламента са да:

  • Унифицира законодателната уредба на всички държави членки на ЕС конкретно при защитата на личните данни;

  • Гарантира защитата на личните данни на всички европейски граждани;

  • Промени начина, по който бизнесите възприемат процеса на взаимодействие с личните данни.

Казано накратко GDPR е регламент, който има за цел да улесни контрола на физическите лица върху начина, по който различни организации получават достъп и оперират с техни лични данни.

Защо е важно да сме запознати с GDPR

Като физически лица, всеки един от нас предоставя своите лични данни ежедневно на различни институции. С помощта на GDPR всеки гражданин на ЕС ще може да упражнява различни права по отношение на личните му данни, които включват да откаже да стане субект на обработка на лични данни, да получи достъп до личните си данни, да бъде “забравен” и други.

И не само. GDPR е една сложна синхронизация между законодателни органи, юридически и физически лица. Всеки бизнес е необходимо да вземе съответните мерки, за да се адаптира към променящата се законодателна среда.
Важно е да подчертаем, че регламентът има сериозно приложение дори извън рамките на ЕС. GDPR е в сила при всички случаи, когато данни на европейски граждани биват обработвани, независимо в коя точка на света се намират те.

Кои данни са лични по смисъла на GDPR?

Това са комбинации от данни, които могат еднозначно да идентифицират дадено физическо лице.
Например – име, имейл адрес, контактна информация, ЕГН, банкова и застрахователна информация, геолокация и други. По смисъла на GDPR авиационните резервации също попадат в графата лични данни. Лични данни могат да бъдат и други биометрични, социални, икономически и културни идентификатори.

Администратор и обработващ

GDPR поставя две основни понятия по отношение защитата на лични данни, а именно – администратор на лични данни и обработващ лични данни.

МТТ Интернешънъл е администратор на лични данни събирани за пътниците на авиационния транспорт, като взаимоотношенията ни с Глобалните резервационни системи и авиокомпаниите са регламентирани в нарочни договори. Още преди осем години ние бяхме единствената пътническа агенция в България, която не се съгласи информацията въвеждана от нас в резервационните системи да се обработва и предоставя като маркетингова на авиокомпаниите. Още през 2011 година ние поставихме въпроса за това, чия е собствеността върху тази информация и кой има право да я обработва и с каква цел.

МТТ Интернешънъл е администратор на лични данни по отношение на вашите данни като ползватели на нашите авиационни услуги. Ние не обработваме Вашите лични данни. Ние не съхраняваме информацията за резервациите които правим за вас, както и информацията от издадените на ваше име самолетни билети. Взаимоотношенията ни с глобалните резервационни системи и авиокомпаниите, както и с институциите осигуряващи сигурността и безопасността на авиационния транспорт са строго регламентирани в договори и ние стриктно ги изпълняваме. 

МТТ Интернешънъл предоставя безплатна услуга по издаването на бордните карти на пътниците преди полета. Това може да стане обаче само, ако вие ни предоставите разрешение да пазим при нас вашите данни необходими ни за издаването на бордната карта или своевременно да ни ги предоставяте преди полета в случай, че не сте дали съгласието си те да бъдат съхранявани при нас.  

Какви лични данни събира МТТ Интернешънъл?

Като администратор на лични данни ние събираме единствено информация, която ни е необходими, във връзка с направата на вашата авиационна резервация, както и информация изисквана от органите за сигурност и безопасност на полетите, граничните служби и емиграционните власти. Тези данни не се съхраняват на наши сървери. Единствените данни, които могат да се съхраняват при нас е информацията необходима ни за направата на вашата бордна карта, ако вие предварително сте дали съгласие за това. 

Какво направихме, за да отговорим на GDPR?

На нашия сайт публикувахме Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy Policy). В нея сме описали подробно какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период и как ги обработваме. 

Освен задължителните административни промени и предписания, които е необходимо всяка фирма да организира, за да отговори на новата регулация, за нас винаги основен приоритет, както и досега ще бъде сигурността на всички данни, не само лични, които вие нашите клиенти сте ни предоставили, както и стриктната конфиденциалност по отношение на тях.

 

Ако се нуждаете от съдействие

*

Ако се нуждаете от съдействие свързано с транспорт, хотелско настаняване, трансфер, застраховка или по друга причина свързана с пътуването Ви ние сме на Ваше разположение.

 

За въпроси? 

24/7   0888 541740 / 0888 764776
Офис:  02 9818100 / 0887 818161
Понеделник - Петък: 9AM  - 7PM

 

За съдействие?

Имате нужда от съдействие или допълнителна информация, пишете ни на info@mttbg.com 

 

 

Skype

Оперативно можете да се свържете с нас в Skype - МТТ INTERNATIONAL 01.

 

Настоящият сайт е предназначен за предоставяне на предварителна информация на директни клиенти и туристически агенции с цел ориентирането им на авиационния и туристическия пазар. Всяка информация в сайта може да бъде актуализирана във всеки момент, както от авиокомпания, хотел или туроператор, така и от „МТТ Интернешънъл”. Фирмата не носи отговорност за каквито и да е загуби или пропуснати ползи от факта, че информацията в сайта не отговаря на действителната. Гаранцията за достоверност на информацията е директната връзка на клиента с офиса на "МТТ Интернешънъл", където информацията да бъде потвърдена.