Сигурността е задължение на всеки и на пътника и на обслужващия го персонал.

Полаганите усилията за осигуряването на сигурност и безопасност на авиационния транспорт постоянно се усъвършенстват. Днес с навлизането на нискобюджетните авиокомпании на пазара летищните и авиационни оператори са изправени пред сериозно увеличение на пътникопотока, а не рядко и пред атаката на сърдити пътници с агресивно поведение заплашващи персонала, който ги обслужва, по някой път пътници без билет или без документи за самоличност. Всяка година, регулярно в този период, представителите на авиокомпаниите и летищата, обслужващи клиентите, както и служителите по сигурността и службите за спешна помощ са изправени пред случаи на враждебност, гняв и глупост демонстрирана от малък, но все още значителен процент от пътуващите с въздушен транспорт.

По-долу ще спрем вниманието ви на някои от инструкциите и препоръките на мениджърите и ръководителити към служителите за допълнителни действия и концентриране на вниманието върху няколко основни елемента, касаещи сигурността на летищата и обслужващия ги персонал.

Наблюдение

Бъдете бдителни за вашето обкръжение. Това касае, както пътниците така и обслужващия персонал. Рутината от ежедневните професионални задължения на работното място често води до концентрация върху работата, като осезателно се губи усещането за хората и предметите около нас. Оставени без надзор куфари, чанти, кутии или кашони могат да се появят от нищото. Концентрирани в изпълнението на конкретните си задачи било то продажба на билети на чакащи клиенти или  регистрация твърде често тези "необичайни" обекти са пренебрегнати или да останат невидими, докато някой друг не насочи вниманието ни върху тях.

Спазването на процедурите

Необходимо е да се спазват всички процедури по сигурността на летището. Всеки летищен служител или служител на авиокомпания е длъжен да получи първоначален инструктаж относно сигурността, като част от програмата за осведоменост. Всеки служител е необходимо да докаже, че разбира правилата, разпоредбите, политиката и процедурите, както те се прилагат за тяхната конкретна работа задача. В много случаи работниците и служителите са включени в  отделни списъци, които да се използват по време на повишена сигурност, по време на инцидент или в случай на произшествия с въздухоплавателни средства.

Ръководителите на летищата и авиокомпаниите трябва да внушат на всички свои служители, че спазването на инструкциите по сигурността не е пожелателно, а задължително действие от тяхна страна.

Общуването

На комуникативни умения често не се обръща необходимото внимание. Комуникацията е ключов елемент за сигурност на летището. Независимо от насищането с технически средства обезпечаващи сигурността на зоните и на борда на самолета често се забравя за елементарните контакти с клиентите, пътниците и колегите. Всеки път, когато се общува с пътник или колега се получава информация, чиято обработка осигурява обратна връзка. Събраната информация, обработката и последващото и използване при взимането на решения говори за индивидуалните възможности за разрешаване на конфликти и определя  степента на нашите междуличностни комуникативни умения. Повишаване на тези индивидуални умения става чрез:

а) слушане преди да се говори,

б) отбелязване говорните и поведенчески знаци,

в) проверка на разбирането при анализа на това, което сме чули,

г) осигуряване на подходяща обратна връзка и

д) използване на успешна стратегии за решаване на конфликтни ситуации,

всичко това играят важна роля при ефективното изпълнение на мерките за сигурност.

Специални зони за сигурност на летищата

Всички членове на екипа по сигурността летището, носят отговорност за действията си при осигуряването на безопасността и сигурността на специалните  зони и на различните зони с ограничен достъп в рамките на летищния терминал. Специални процедури са различни за различните летища, но ключови предписания остават стандарт в световен мащаб. Първо, необходимо е безпрекословното изискване за правилно поставяне на одобрения идентификационен знак от въздухоплавателната администрация. Второ, незабавно съобщаване за отделни инциденти или съмнения на съответните органи. Времето е от решаващо значение за правилното реагиране и за предотвратяване на инциденти, както и за  задържане на нарушителите. Всички летищни служители, както и екипажите в пилотската кабина трябва редовно да се оценяват, дали отговарят на изискванията за поведение при процедурите за излитане и кацане.

Докладване

Навременната, подробна информация е от решаващо значение за правилното решение за действие. Дали въпросът който ви е зададен звучи „странно" или не е на място, един оставен без надзор куфар или чанта или пребиваването на неоторизирано по регламент лице на определено място всичко това доведено незабавно до знанието на съответните органи ще помогне за сигурноста и бързото реагиране на персонала при оценката на ситуацията и предприемане на съответните действия. Подготовката и преподготовката на служителите по въпросите на сигурността гарантира, че всеки член на екипа за сигурност на летището е осведомен за отговорите на въпросите кой, какво, кога, къде и как е необходимо да реагира при евентуално произшествие свързано със сигурността и е в състояние да предава тази информация по ясен, кратък и разбираем начин на съответните служители оторизирани да отговарят за сигурността в летището и на борда на самолета.

Заключение

Като членове на екипа по сигурността на летището, всички независимо дали са държавни служители, наематели, арендатори или служители на авиокомпания, всеки има своите задачи и роля за реализирането на необходимата сигурност при  функционирането на летищната инфраструктура и на борда на въздухоплавателното средство.

 

Ако се нуждаете от съдействие

*

Ако се нуждаете от съдействие свързано с транспорт, хотелско настаняване, трансфер, застраховка или по друга причина свързана с пътуването Ви ние сме на Ваше разположение.

 

За въпроси? 

24/7   0888 541740 / 0888 764776
Офис:  02 9818100 / 0887 818161
Понеделник - Петък: 9AM  - 7PM

 

За съдействие?

Имате нужда от съдействие или допълнителна информация, пишете ни на info@mttbg.com 

 

 

Skype

Оперативно можете да се свържете с нас в Skype - МТТ INTERNATIONAL 01.

 

Настоящият сайт е предназначен за предоставяне на предварителна информация на директни клиенти и туристически агенции с цел ориентирането им на авиационния и туристическия пазар. Всяка информация в сайта може да бъде актуализирана във всеки момент, както от авиокомпания, хотел или туроператор, така и от „МТТ Интернешънъл”. Фирмата не носи отговорност за каквито и да е загуби или пропуснати ползи от факта, че информацията в сайта не отговаря на действителната. Гаранцията за достоверност на информацията е директната връзка на клиента с офиса на "МТТ Интернешънъл", където информацията да бъде потвърдена.