МИСИЯТА НИ

Нашата мисия е професионално и високоотговорно обслужване на нашите клиенти, съвместна работа с партньорите ни за задоволяване потребностите на пътниците от сигурен и евтин авиационен транспорт и качествени условия за отдих и туризъм, създаване на условия за развитие на служителите ни и за практическо въвеждане на иновациите в отрасъла.

Ръководството на фирмата се стреми към:

- поддържане на безкомпромисно качество на предоставяните услуги;

- открита търговска политика и прозрачност при формиране на крайните цени  за клиентите;

- следване на висок стандарт за удовлетворяване на клиентите с помощта на оптимизиране на процесите, инвестиции в най-добрите комуникационни и софтуерни решения и развитие на кадрите;

Фирма „МТТ Интернешънъл” декларира своята отговорност към:

клиентите – като предлага високо качество на услугите, при условие на ясни търговски отношения, непрекъснат контрол на процесите и постоянна обратна връзка с клиентите;

служителите – като осигурява добри условия за труд и подпомага реализацията и развитието на потенциала им чрез обучения и възможност за развитие;

партньорите – като развива взаимноизгодни отношения и ги прави съпричастни с политиката, ценностите и принципите на компанията;

обществото – като извършва стопанска дейност, изцяло съобразена с действащата законова база при пълно съответствие с изискванията за опазване на околната среда, здравето и безопасността на хората.

Related Articles

ПРАВАТА ВИ

Информация

Всички фотографии в сайта са с демонстрационна цел QuickStart pack.

Also, all the demo images are collected from Unsplash. If you want to use those, you may need to provide necessary credits. Please visit Unsplash for details.

Services